Niet-Confessionele Zedenleer

De lessen Niet Confessionele Zedenleer (in het kort ZEDENLEER) gaan uit van een VRIJZINNIG HUMANISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

Dat wil zeggen dat de lessen niet rond een godsdienst opgebouwd worden. 

Het uitgangspunt van de lessen zedenleer is de mens zelf. In de lessen leren de kinderen zelf nadenken en een eigen mening vormen. Ze leren hun mening verwoorden en luisteren naar die van anderen. Ze leren daarmee anderen te respecteren en ze leren te aanvaarden dat er andere meningen zijn dan de hunne en dat dat in onze maatschappij mag en kan.

De rechten van de mens vormen een belangrijke basis in de lessen zedenleer. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld dat iedereen anders maar toch gelijkwaardig is en dat ieder mens dezelfde rechten heeft. Er wordt in de lessen zedenleer ook veel aandacht besteed aan de wereld om ons heen : hoe gaan we om met onze medemens? Met onze stad? Met de natuur? Met de aarde?

Waarden en normen in onze maatschappij komen uitgebreid aan bod.

De lesvormen zijn zeer divers : naar verhalen luisteren, teksten lezen, gesprekken, exploreren, toneel, educatieve spellen, knutselen, ...

 

Juf Katinka